دارای قابلیت ذخیره 110 شماره مخاطب، دارای صفحه نمایش دو خطی

نمایش یک نتیجه